foto van rijtjeswoning

Waarom iedere woningeigenaar een nulmeting zou moeten hebben?

Schade aan de woning is voor iedere woningbezitter een nachtmerrie. In de praktijk zien wij dat het vaak veel frustraties en stress met zich mee kan brengen met soms slapeloze nachten en zelfs gezondheidsklachten tot gevolg. Dit is waarom iedere woningeigenaar een nulmeting zou moeten hebben:

Trillingen en schade.

Het kan iedere woningeigenaar overkomen. Scheuren in muren, plafonds, gevels en/of kozijnen ontstaan vaak als gevolg van trillingen in de grond. Deze trillingen kunnen bijvoorbeeld worden veroorzaakt doordat buren gaan verbouwen, er sloop en/of nieuwbouw in de wijk plaatsvind, grondboringen, verkeerswijzigingen, etc. Het leed is vaak al geschied voordat de woningeigenaar er erg in heeft.

Hieronder een opsomming van trillingsbronnen die schade aan woningen kunnen veroorzaken.

 • Weg- en Railverkeer
 • Bouwwerkzaamheden
  • Heien van funderingspalen
  • Trillen van damwand elementen
  • Sloopwerkzaamheden
 • Personen
 • Machines
 • Aardbevingen

Lage grondwaterstand

Naast trillingsbronnen die schade een woning kunnen veroorzaken is ook verzakking door lage grondwaterstand een groeiend probleem in Nederland. Door het steeds droger wordende klimaat en een kunstmatig laag gehouden grondwaterpeil ten behoeve van de landbouw zijn er naar schatting al zo’n 250.000 woningen verzakt.

Verzakkingen komen het meest voor bij woningen die gebouwd zijn voor 1970. Destijds werd er in veen- en kleigebieden nog vaak geheid met houten palen. De komende 30 jaar dreigen er nog 1 miljoen woningen te verzakken.¹ Verzekeraars waarschuwen alvast dat ze niks gaan betalen omdat schade die is ontstaan door jarenlange lage grondwaterstand niet wordt gezien als een ‘onvoorziene gebeurtenis’. ²

Schade verhalen.

Wanneer er buiten uw schuld om schade aan uw woning is ontstaan door trillingen of verzakking wilt u degene die hiervoor aansprakelijk is ter verantwoording roepen. Echter moet u altijd kunnen aantonen dat de veroorzakende partij de schade ook daadwerkelijk heeft veroorzaakt. Hiervoor hebt u bewijs nodig en daar ontbreekt het vaak aan. Met als gevolg, veel discussies, mediators, hoorzittingen en in de tussentijd een overkoopbaar huis. De aardbevingsproblematiek in Groningen is hier een bekend voorbeeld van.

Een nulmeting van 360 Expertise voorkomt dit soort discussies. Wij brengen uw woning volledig digitaal in kaart zodat er geen twijfel is of schade op datum X wel of niet al eerder aanwezig was. Dit zorgt voor zekerheid en rust. Wilt u ook een nulmeting van uw woning of heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan gerust contact met ons op.

¹  KCAF – Help mijn huis verzakt

²  Het Parool – 1 miljoen huizen dreigen te verzakken: verzekeraar betaalt niks uit